Deze website maakt gebruik van cookies. Zie voor meer informatie bij onze Privacy voorwaarden

Verwijder al mijn gegevens na aankoop of verlaten van de site. U kunt deze gegevens na registratie ook zelf inzien en laten verwijderen. Zie hier voor meer informatie

Openingstijden

Maandag8:00 - 17:00
Dinsdag8:00 - 17:00
Woensdag8:00 - 17:00
Donderdag8:00 - 17:00
Vrijdag8:00 - 17:00
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten
Mail met ons
Vind ons

...

auteur: Tako van der Veen, date: 20 november 2022

Metaalbewerkers met geitenwollen sokken?sokken-2


Wij zijn zeker geen wereldverbeteraars op geitenwollen sokken, het startsein voor onze energietransitie was gewoon een kapotte luchtverwarming.

Op 28 februari van 2021 is het magazijn van de IJzershop overgezet naar de nieuwe locatie op de Ceresweg. In september 2021, kregen we in de gaten dat de verwarming vervangen moest worden omdat de luchtverwarming steeds vaker en meer problemen ging veroorzaken. Kortom, tijd voor een nieuwe verwarming!

We willen u op deze pagina graag meenemen in de keuzes die wij hebben moeten maken voordat die verwarming kon worden gemonteerd en voor welke dilemma's wij zijn geplaatst toen wij besloten hadden om niet de weg van de minste weerstand te nemen. Voor ons betekent duurzaam ondernemen ook: je kennis delen en andere ondernemers helpen met hun keuzes in het verduurzamen van hun pand.

Nieuwe verwarming, even een installateur bellen toch?
Nou, zo werkt dat dus niet! Nadat wij geconstateerd hadden dat de luchtverwarming niet meer gerepareerd kon worden zijn wij op zoek gegaan naar een installatiebedrijf die de luchtverwarmer kon gaan vervangen.
Vervolgens bleek dat geen enkel installatiebedrijf tijd had om een dergelijke klus uit te voeren. Niet alleen hadden ze geen personeel maar ook de materiaal toevoer vanuit China was stil komen te liggen als gevolg van de coronapandemie. Dus geen personeel en geen materiaal! Veel particulieren zijn in de coronatijd ook gaan klussen dus installateurs hebben ons al aan gegeven dat zij het eerstkomende half jaar geen tijd meer hadden.Op dat moment kregen wij wel in de gaten dat dit niet beperkt bleef bij de vervanging van een verwarmingsapparaat. Als wij hier in moesten investeren, dan gelijk ook future-proof investeren!

personeels tekort

Zoeken naar adviseurs en heel veel Googelen

MKB-energie-2 


Via ‘energie voor MKB’ hebben wij geprobeerd om zinvolle adviezen te krijgen voor het verduurzamen van onze bedrijfshal. Hier is wel een rapport voor geschreven, maar dit rapport had voor ons geen toegevoegde waarde

Leeuwarden

Wij zijn vervolgens ook met de MKB energiecoach de gemeente Leeuwarden in contact gekomen (Yoris Mac-Kenzie) die ons gedurende het gehele proces actief heeft bij gestaan door mee te kijken naar offertes en aanwezig te zijn tijdens bezoeken van vertegenwoordigers. Deze samenwerking is ook wel de basis voor onze visie op duurzaam ondernemen. Wij willen graag onze bevindingen delen met andere ondernemers die hier hun voordeel mee kunnen doen.

Trias Energetica
Tijdens onze zoektocht via Google kwamen we Trias Energetica tegen.
Deze strategie heeft tot doel om op een simpele manier je energieverbruik en mogelijkheden tot besparing inzichtelijk te maken. In drie duidelijke stappen zet je de mogelijkheden op papier!

1. Beperk de energievraag
2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
3. Gebruik eindige (fossiele) energie efficiënt

Trias


Stap 1:
beperk de energievraag.
beperk-energie


Om de energievraag te beperken kun  je een aantal mogelijkheden bekijken:


Isoleren
Om in een bedrijfshal is de bestaande situatie aan te passen en beter te isoleren een moeilijk  verhaal. Onze bedrijfshal is opgebouwd met zogenaamde SAB-profielen. De zijn stalen geprofileerde platen waar een laag steenwol tussen is geplaatst als isolatie. Deze situatie kun je niet eenvoudig verbeteren door het plaatsen van ander of extra isolatiemateriaal. Een andere optie is het vervangen van het plaatmateriaal door betere sandwichpanelen. Het vervangen van het dak van de hal zou ruim 100.000 euro gaan kosten en is dus niet een optie.

Bezuinigen
Bezuinigen op je huidige verbruik begint met het meten van je bestaande energieverbruik en vervolgens te gaan kijken waar je energie kunt besparen. In ons geval kon je al een snelle winst maken door de bestaande verlichting in de bedrijfshal te vervangen door ledverlichting. Ook was onze gasgestookte gasverwarming een grootverbruiker van gas.

Bewustwording
Op vrijdagmiddag trokken wij de deur van ons bedrijfspand achter ons dicht en wensten iedereen een goed weekend. Wat er in het weekend met de energievoorziening gebeurde was totaal onbekend. Hetzelfde verhaal was ook van toepassing op de avonden en de nachten. Om het bewustzijn te verbeteren hebben wij meetinstrumenten met bijbehorende apps aangeschaft om te kunnen meten wat er eigenlijk gebeurde met het energieverbruik in het weekend en tijdens de nachtelijk uren. En dat was toch wel schrikken hoor! Zo kwamen wij er achter dat een nachtje vergeten om de verlichting uit te doen 25,- euro kost en dat in een weekend in november onze luchtverwarming ruim 50m3 gas heeft verstookt om de hal op een temperatuur van 15 graden te houden terwijl er niemand aanwezig was.

Eén energiebron in plaats van twee
Wij gebruiken onze gasaansluiting uitsluitend voor verwarming van het pand. Wanneer wij elektrisch gaan verwarmen in plaats van gas dan blijft er nog maar één energiebron over. Bovendien hebben wij voor gas niet een hernieuwbare energiebron beschikbaar, voor stroom zijn wel hernieuwbare stroombronnen beschikbaar. Op deze wijze kunnen we de energievraag niet direct beperken maar wel beter gaan verwerken.


vattenfall-logo-3
Wij hebben Vattenfall als energieleverancier en kunnen via 'mijnvattenfall' ons verbruik van het afgelopen jaar bekijken. De app van Vattenfall is vrij om te gebruiken maar is niet real-time en meet het gasverbruik niet per uur.

Wij hebben 6500m3 gas en 9000kWh stroom verbruikt in het afgelopen jaar.


plugwise-P1

De Plugwise P1 monitor is gelijkwaardig aan de Vattenfall-App maar is beter up-to-date. Je kunt zowel stroom als gas per uur, per dag, per maand en per jaar monitoren in real-time. Je kunt dus ook perfect het effect op het stroomverbruik testen door iets aan en uit te zetten, de Plugwise P1 registreert dat direct.

mobile-alerts-3

Wij gebruiken temperatuursensoren van mobile-alerts. Deze sensoren zijn binnen- en buiten het pand geplaatst en geven iedere 7 minuten een real-time temperatuur door. Op basis van deze gegevens kun je de verwarming in het pand inregelen en controleren.

Stap 2:
gebruik hernieuwbare energiebronnen

wikipedia

OK, eerst even Wikipedia checken wat die ons kan vertellen over hernieuwbare energie:
Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. De vormen van herni
euwbare energie die het meest gebruikt worden, zijn biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte.
check-greenzonne-energie!

Voor ons is zonne-energie de best realiseerbare en meest efficiënte hernieuwbare energiebron dus zullen wij op zoek moeten naar zonnepanelen.

zonnepanelen-zoeken

Vraag 1: Hoeveel zonnepanelen hebben we nodig?
De vraag moet eigenlijk zijn: hoeveel kWh hebben wij nodig! Als we de Vattenfall factuur van afgelopen jaar er bij pakken zien we dat er voor onze dagelijkse werkzaamheden in de bedrijfshal ongeveer 10.000kWh nodig is. Om dat te kunnen opwekken heb je circa 30 zonnepanelen nodig. Maar voor de elektrische verwarming hebben wij ook nog stroom nodig, maar hoeveel is nu nog onbekend.

Vraag 2: Hoeveel zonnepanelen mogen er eigenlijk op ons dak liggen?
Hierbij moet je eerst bedenken dat verzekeringsmaatschappijen een keuring zullen verlangen zodra je meer dan 50 panelen op het dak van je bedrijfshal gaat leggen. En de inspecteur die de keuring gaat uitvoeren zal zowel naar de elektrotechnische als de bouwkundige situatie kijken. In ons geval is een bouwkundige inspectie door een ingenieursbureau uitgevoerd waarbij naar voren kwam dat ons dak in de bestaande situatie totaal niet geschikt was om zonnepanelen op te leggen. Wij moeten ons dak gaan verstevigen met een houten constructie.  Als beloning van al dat getimmer kunnen we de daklast verhogen en is er vervolgens plaats voor maximaal 90 zonnepanelen, de equivalent van circa 28.000kWh.

Vraag 3: Hoeveel zonnepanelen kan onze meterkast aan?
Het antwoord op deze vraag had iets meer voeten in de aarde. De bestaande meterkast was namelijk totaal niet voorbereid op onze geweldige plannen. De opbouw in de meterkast, het vermogen, de indeling en de veiligheid van de bestaande meterkast voldeden niet aan de geldende richtlijnen. Zodra de meterkast is vernieuwd en gezekerd op 3x 80A zal deze maximaal 55.000kWh aankunnen.

Conclusie
De maximale daklast bepaalt in ons geval de hoeveelheid zonnepanelen die wij kunnen gaan plaatsen: 90 stuks!
De opbrengst van deze 90 panelen (circa 28.000kWh) zal uiteindelijk ook gaan bepalen hoeveel energie er beschikbaar is voor de verwarming.Eerst  voorbereiden

Maar voordat we verder kunnen gaan moet er eerst een nieuwe meterkast gemonteerd worden die geschikt is voor de reguliere werkzaamheden in de hal én de extra elektrische verwarming én de extra zonnepanelen. Ook moeten we de houten constructie onder ons bestaande dak maken zodat we zonnepanelen mogen plaatsen.
Kortom, werk aan de winkel en starten met voorbereiden.

nieuwe meterkast
meterkast-2

5 groepen 400V/16A extra voor verwarming
1 groep 400V/50A extra voor zonnepanelen
Verzwaring van de hoofdzekeringen van 3x63A naar 3x80A

dakversteviging
hout

Ruim 200 meter houten balken van 225x75mm in C24 kwaliteit gemonteerd tussen de bestaande stalen dakbalken ter versteviging van de bestaande constructie en ondersteuning van de dakplaten waarop de zonnepanelen worden geplaatst..

Liander: 6 maanden wachttijd!
Onze meterkast was gezekerd op 3x 63A en die wilden wij verzwaren naar 3x 80A. Vanaf het moment van aanvragen via www.mijnaansluiting.nl tot het moment dat het gemonteerd wordt door een onderaannemer van Liander ben je circa 6 maanden verder! De 3x 80A is de maximale capaciteit voor kleinverbruik. Overstappen naar grootverbruik is geen optie vanwege de hogere kosten, slechte beschikbaarheid en geen salderingsmogelijkheid.
liander

Zonnepanelen

Onze keuze in zonnepanelen: 
90 stuks Zonnepanelen DMEGC 370Wp all black  
1 stuks Solis 33.3K string omvormer

Plaatsing OOST-WEST Van de 90 panelen zijn er 45 op het oosten gericht en 45 stuks op het westen. Ten opzichte van plaatsing richting het zuiden is het rendement iets lager echter kun je dagelijks langer rechtstreeks gebruik maken van ’s morgens vroeg zodra de zon opkomt tot de zon weer ondergaat.

Scope 12 keuring
De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt dan naar brandrisico's en de elektrische veiligheid.

oost-west


vriezon

De panelen zijn geplaatst en aangesloten door de firma Vriezon. Ze hebben ons in het voor traject goed geïnformeerd en alle afspraken zijn nagekomen. Ook de inspectie vooraf en de Scope keuring is allemaal door Vriezon geregeld.

 check-green 28.000kWh hernieuwbare energie in the pocket!

Nu kunnen wij op zoek naar de elektrische warmtepanelen. Van de beschikbare 28.000kWh zal er eerst nog 10.000kWh worden gereserveerd voor het dagelijks gebruik van machines en verlichting. Er blijft dus 18.000kWh over voor de verwarming van de hal.

elektrisch-verwarmen-zoeken


(infrarood) Straalverwarming

Als je gaat zoeken naar elektrische verwarming voor bedrijfshallen kom je al snel bij straalverwarming terecht. Bij straalverwarming wordt warmte afgegeven aan oppervlakken en objecten zonder de lucht onderweg op te warmen. Oppervlakken worden verwarmd en warmen op hun beurt de lucht in de ruimte op. Mensen ervaren de directe bijdrage van straalverwarming als warmte. De ruimte voelt comfortabel aan terwijl de luchttemperatuur relatief laag is. Dit betekent dat je de temperatuur van de hal enkele graden lager kunt instellen dan voorheen. Maar houd er wel rekening mee dat de straalverwarming dan wel aan moet blijven staan, zodra je de straalverwarming uitzet voelt je direct dat de ruimte kouder is.

Vraag 1: Hoeveel elektrische verwarming heb je nodig?
Het antwoord hierop is best wel moeilijk. Je bent afhankelijk van meerdere factoren: vloeroppervlak, hoogte en inhoud van het bedrijfspand maar ook isolatie en aanwezigheid van ramen en (overhead)deuren speelt een belangrijke rol. De berekening hiervan hebben wij aan de leverancier van de straalverwarming overgelaten en hier kwam uit dat je een verbruik van circa 47.000kWh mag verwachten wanneer je deze ruimte uitsluitend elektrisch wilt verwarmen. Hierbij wordt uitgegaan dat de hal bij 10 graden vorst kan worden verwarmt tot 16 graden in de hal.

Vraag 2: Hoeveel elektrische verwarming kun je plaatsen?
in ons geval worden we beperkt door de maximale capaciteit van de meterkast. De meterkast is gezekerd op 80A en de bestaande verlichting en machines hebben bij inschakeling een stroomsterkte van 33A nodig. Er blijft dus voor de verwarming nog (80A – 33A) = 47A over. Deze 47A is wel het kritische maximale. Wij willen graag marge overhouden dus een maximale stroomsterkte van circa 40A-45A is voor ons acceptabel. Dus het totaal van alle stralers bij elkaar mag maximaal circa 40-45A zijn.

Conclusie:
Wij willen graag 10 stuks infrarood warmtestralers die op circa 4-5 meter hoogte te hangen. Om op die hoogte voldoende stralingswarmte te kunnen opleveren hebben wij een paneel nodig van minimaal 3kW. De infrarood stralingspanelen van 3kW hebben een stroomsterkte van 4,3A  10x 4,3A = 43 Ampere, dit kan onze meterkast aan! Maar 10x 3000kW = 30.000kWh zou voor ons te weinig zijn wanneer de buitentemperatuur beneden het vriespunt komt. We hadden eerder al laten uitrekenen dat we eigenlijk 47.000kWh nodig hebben. Het gaat dus niet lukken om alleen elektrisch te verwarmen. We zullen ook nog een gedeelte van de verwarming moeten opvangen met een gasgestookte warmtestraler.

elektrische warmtestralers

Frico

Als elektrische warmtestralers hebben wij gekozen voor de industriele infraroodstraler IR3000 van het merk Frico. Hiervan zullen wij 10 stuks in onze hal hangen op een hoogte van circa 4,5 meter.  Deze infrarood stralers hebben een vermogen van 3kW bij een stroomsterkte van 4,3A en een spanning van 400V. Deze infraroodstralers worden verdeeld in 2 groepen van 5 stuks waarbij iedere groep een eigen regelunit krijgt. Zodra wij alle 10 infraroodstralers inschakelen wordt er 30kWh verbruikt, we hebben dus ook de keuze om slechts de helft van de infraroodstralers in te schakelen. In ons geval zitten er 5 infraroodstralers voor in de hal en 5 stuks achter in de hal. Achteraf gezien hadden wij het prettiger gevonden om alle stralers om-en-om in te kunnen schakelen zodat we in de hele hal de verwarming op 50% of 100% kunnen inschakelen.

gasgestookte donkerstralers

ALKE

Als aanvulling op de 10 elektrische warmtestralers hebben wij ervoor gekozen om in het midden van onze bedrijfshal een gasgestookte infrarood donkerstraler te laten plaatsen. Het is de bedoeling dat deze donkerstraler wordt ingeschakeld zodra de buitentemperatuur onder het vriespunt komt. De infrarood donkerstraler is van het merk Alke en het is type AK-HL 50-150. Deze donkerstraler heeft een vol vermogen van 46,2kW en kan ook op 50% worden ingeschakeld. Een donkerstraler heeft tot 40% beter rendement dan een luchtheater en verwarmd, net als de elektrische warmtestraler, geen lucht maar de mensen of de objecten.

wardenaar

Wij hebben de infrarood panelen via de firma Wardenaar aangeschaft. Vanaf het eerste contact wat wij met hun hebben gehad hebben zijn actief mee gedacht, zijn ook ter plaatse geweest voor een eigen inspectie en een persoonlijk gesprek. Zowel de offertes als de leveringen zijn allemaal conform de gemaakte afspraken.


 check-green Hoe werkt dat infrarood in de praktijk?
Infrarood verwarming is gewoon een andere soort verwarming als luchtverwarmers of centrale verwarming. Het is best wel moeilijk om te schakelen van luchtverwarming naar infrarood verwarming. Het begint al bij de algemene temperatuur in de hal, normaal probeer je de hal op 15 a 16 graden warmte te houden zodat je enigzins prettig kunt werken. Met infrarood verwarming is de algemene temperatuur ondergeschikt aan de gevoelstemperatuur voor de persoon in de hal. Met infrarood verwarming stel je de temperatuur veel lager in, in ons geval op circa 13 graden. De hele hal voelt dus veel kouder aan, maar in het stralingsgebied van de infrarood stralers voelt het juist aan als een prettige warmte. Dit betekent dus wel dat infrarood verwarming continu aan blijft staat in tegenstelling tot luchtverwarmers die zo nu en dan aan staan. Met infrarood kun je er wel voor kiezen om de infrarood panelen voor 50% aan te zetten zodra de temperatuur dat toe laat. In de eerste weken van het gebruik merken wij wel dat dit nog wel de nodige moeite kost om dit slim in te regelen. Het gevolg hiervan is dat wij daadwerkelijk de panelen handmatig aan en uit-schakelen en de thermostaatregelaars nog niet optimaal inzetten. Dit zal in de praktijk zeker gaan veranderen in de toekomst.

Het verbruik van elektrische infrarood is ook wel even wennen. Als wij alle panelen aanzetten kost dat 30kWh. Op een normale werkdag komt dat er op neer dat je 250-300kWh extra bovenop je normale verbruik gaat afnemen!! Wij merken dat je in de praktijk 's morgens vroeg de panelen gedurende 1 tot 2 uren voluit aanzet en vervolgens er voor kiest om de helft van de panelen uit te schakelen. Ons maximale verbruik in de afgelopen weken is 247kWh geweest op een dag die begon met 1,5 graden onder nul en waarbij het om 12 uur 's middags 1 graad boven nul was. We konden de temperatuur in de hal niet boven de 12,9 graden krijgen. In de toekomst zullen we in dit soort situaties sneller met gasgestookte donkerstralers moeten bijspringen. Daarbij zullen wij altijd de afweging moeten maken dat de stroom die wij gebruiken voor de elektrische panelen kan worden terug gehaald via de zonnepanelen maar dat er voor het gas geen hernieuwbare of duurzame alternatieven zijn.

Stap 3:
gebruik fossiele (eindige) energie efficient

thermometer-200


Wij gaan de gasgestookte versie inschakelen zodra de buitentemperatuur beneden de 5 graden komt. Tussen de 5 en 12 graden kunnen wij de hal prima op temperatuur houden met de elektrische infrarood warmtestralers. Daarmee hebben wij ook gelijk voldaan aan de derde stap van de Trias Energetica: gebruik fossiele (eindige) energie efficient.

Bovendien is het prettig om niet van één energiebron afhankelijk te zijn voor warmte in onze bedrijfshal.

Temperatuur en stookkosten

In Nederland wordt ongeveer 220 dagen per jaar gestookt, omdat wij onze bedrijfshal alleen maar op werkdagen willen verwarmen gaan wij die 220 dagen eerst terugbrengen naar het aantal stookdagen tijdens werkdagen:  220 / 7  = 31,4 werkweken x 5 werkdagen = 157 stookdagen.
Die 157 stookdagen kun je weer als volgt onderverdelen:

  • A: 14 werkdagen met een buiten temperatuur lager dan 3°C (9%)
  • B: 28 werkdagen met een buiten temperatuur welke ligt tussen de 8 - 3°C (18%)
  • C: 115 werkdagen met een buiten temperatuur welke ligt tussen de 18 - 8°C (73%)

De 14 werkdagen waarbij de buitentemperatuur beneden de 3 graden is  zijn duidelijk dagen waarop wij de gasgestookte infrarood donkerstralers zullen moeten bijschakelen om het warm te houden. Op de 28 werkdagen dat het tussen de 3 en 8 graden buitentemperatuur is zullen we met name elektrische verwarming gaan gebruiken die we misschien zo nu en dan moeten ondersteunen met gasgestookte donkerstralers. Op de 115 werkdagen met een buitentemperatuur van 8 graden of meer zullen wij de bedrijfshal makkelijk kunnen verwarmen met uitsluitend de elektrische infrarood warmtestralers.

Wat is duurder: verwarmen op gas of verwarmen met elektriciteit.
Wij hebben de test gedaan in onze hal met het volgende resultaat:
• Een uur lang de gasgestookte infrarood panelen aanzetten zorgt er voor dat de hal 2 graden warmer wordt. Dit verwarmen kost circa 3,7m3 gas, met ons huidig gastarief: 8,28 euro
• Een uur lang de elektrische infrarood panelen aanzetten zorgt er ook voor dat de hal circa 2 graden warmer wordt. Dit verwarmen kost circa 30kWh, met ons huidige elektriciteitstarief: 12,30 euro

gas-elektrisch

Dus met gas verwarmen is in principe goedkoper!
Ja, maar zolang we nog mogen salderen kunnen wij de kosten van het elektrisch verwarmen terug halen via de zonnepanelen die wij voor dit doel hebben geplaatst. Dus eigenlijk moet er nog een extra tabel worden geplaatst waarbij ook de opbrengst van onze eigen energieproductie wordt meegenomen.

gas-elektrisch-zon

zolang je kunt salderen met zonnepanelen zijn de kosten van het elektrisch verwarmen nihil mits je voldoende zonnepanelen op het dak hebt liggen. Zodra je begint te verwarmen met gas betekent dit dat je weer gaat starten met het verbruiken van (eindige) fossiele bronnen. Deze bronnen zullen uiteindelijk een keer gaan uitputten, maar zullen ook steeds verder omhoog gaan in de prijs!

Wij kunnen nu eigenlijk nog niks vergelijken omdat wij de verwarming nog maar weinig hebben gebruikt, maar gaan we november 2021 met november 2022 vergelijken dan krijgen we de volgende cijfers:

November 2021:
- gas: 513 m3 en stroom: 793kWh

November 2022:
- gas: 18m3 en stroom: 1738kWh

In de directe optelling in de vergelijking bij Vattenfall zijn wij duurder uit, echter door het salderen van de stroom met de opbrengst van de zonnepanelen zullen wij het verbruik van 1738kWh kunnen weg-salderen waardoor er slecht 18 m3 gas overblijft.

Van de 28.000kWh die de zonnepanelen gaan opleveren wordt circa 10.000kWh gereserveerd voor het dagelijks gebruik van machines & verlichting van de bedrijfshal. De resterende 18.000kWh gaat worden gebruikt voor de verwarming.

Wij gaan er in de berekenig vanuit dat wij de infrarood panelen 600 uur per jaar voluit gaan inschakelen. (dus 600x 30kWh -= 18.000kWh)

In plaats van betalen voor gas en licht, zullen wij komend jaar op 0,00 euro uitkomen voor variabele energielasten. Onze uitgaven aan stroom zijn gelijk aan de stroom-inkomsten via zonnepanelen:

berekening-hernieuwbare energie
Conclusie

Het gehele proces van begin tot oplevering heeft meer dan een jaar geduurd! Dat is iets wat wij op voorhand nooit hadden gedacht. Uiteraard speelt de coronacrisis hier ook wel weer een grote rol in. Door deze crisis was het extreem druk in de installatiebranche en waren materialen slecht leverbaar. Nu alles is geïnstalleerd en de verwarming en de zonnepanelen doen wat ze moeten doen zijn wij heel gelukkig met de gemaakt keuzes. In 2021 hadden wij nog niet kunnen bedenken dat er in Oekraïne een oorlog zou uitbreken waardoor er geen Russisch gas meer beschikbaar is en de prijs van energie zou worden verdubbeld of verdriedubbeld.

Wij zijn hier in gestapt met de bedoeling om nieuwe verwarming voor onze bedrijfshal te realiseren en zijn uiteindelijk gaan verduurzamen waarbij wij het economische aspect niet uit het oog zijn verloren. Wij hebben in ieder gesprek genoemd dat wij bereid zijn tot zeer forse investering mits hierbij kon worden aangetoond dat de investering binnen 10 jaar door ons kon worden terug verdiend. Door de enorme stijging in energietarieven is deze terug verdientijd voor ons overigens al terug gebracht tot circa 3 jaar!!

Onze bijdrage aan duurzaam ondernemen
Wij hebben deze stap gemaakt en zijn bereid deze stap toe te lichten en het voor andere bedrijven eenvoudiger te maken om deze zelfde stap te gaan maken. Wij zullen de voortgang blijven rapporteren en nodigen andere bedrijven uit om ons te bezoeken, de resultaten met eigen ogen te bekijken en vragen te stellen.

En door!

Wij hebben naast onze vestiging op de Ceresweg ook nog een vestiging op de Venusweg en zullen daar in de komende tijd ook gaan starten met het verduurzamen van de verwarming. Wij maken daar ook nog steeds gebruik van een luchtheater. Dit pand is enige jaren geleden al voorzien van een nieuw geïsoleerd dak met witte dakbedekking en 94 zonnepanelen. Maar naast verwarming en energietransitie is er meer!
Op het industrieterrein de Hemrik wordt ook veel aandacht besteed aan de hittestress als gevolg van het ontbreken van groen. En er zijn zorgen over de grote hoeveelheden water die rechtstreeks in het riool terechtkomen waardoor het riool overstroomt bij heftige regenbuien.
Onze eerste inzet is het plaatsen van 6 bomen uit het BOSK-project van de gemeente Leeuwarden, de ruimte rondom ons pand voorzien van gras en groen en circa 70m2 van ons pand voorzien van een groene daktuin waarin water wordt opgeslagen en ruimte is voor insecten en vogels.

bosk